W życiu interesujące są rzeczy prawdziwe, wyraźne, bez substytutów. Tematy między ludźmi – te niedotknięte, niezałatwione.Czas na przełomowe sprawy! Potrzebujemy siły i odwagi, aby żyć bez udawania, żyć na 100%. Tym co robię zapalam ludzi do takiego działania.

Motoryzacja jest kobietą, dziką dziewczyną. Może dlatego została zdominowana przez silniejszych mężczyzn. Moją maszyną dowodzę ja. Uciekam, tak szybko jak mój motocykl, przed stereotypem przyłączenia motoryzacji do męskiego świata. Ja z mężczyznami nie walczę. Oni tylko nie mogą mnie dogonić.

Sztuka działa, jeśli jest szczerym manifestem serca. Wierzę, że wtedy może być drogowskazem dla innych. Poprzez obraz,słowo, ideę, odpowiedzialny przekaz - będzie manifestacją twórczej siły zmieniającej świat.

Ambasadorka Społeczna #bezudawania

Moto Wojowniczka #niedogoniszmnie

Artystka i Dziennikarka #twórczasiła

W życiu interesujące są rzeczy prawdziwe, wyraźne, bez substytutów. Tematy między ludźmi – te niedotknięte, niezałatwione.Czas na przełomowe sprawy! Potrzebujemy siły i odwagi, aby żyć bez udawania, żyć na 100%. Tym co robię zapalam ludzi do takiego działania.

Ambasadorka Społeczna #bezudawania

Motoryzacja jest kobietą, dziką dziewczyną. Może dlatego została zdominowana przez silniejszych mężczyzn. Moją maszyną dowodzę ja. Uciekam, tak szybko jak mój motocykl, przed stereotypem przyłączenia motoryzacji do męskiego świata. Ja z mężczyznami nie walczę. Oni tylko nie mogą mnie dogonić.

Moto Wojowniczka #niedogoniszmnie

Sztuka działa, jeśli jest szczerym manifestem serca. Wierzę, że wtedy może być drogowskazem dla innych. Poprzez obraz,słowo, ideę, odpowiedzialny przekaz - będzie manifestacją twórczej siły zmieniającej świat.

Artystka i Dziennikarka #twórczasiła

Regulamin plików cookies